Pride parade, August 24, 2019, Manchester, UK. Original public domain image from Flickr
Foto: Ralf Lotys

Poprawność Polityczna: Populizm jako Reakcja

W ostatnich latach populizm zyskał na znaczeniu w polskim krajobrazie politycznym, wywołując różnorodne i skomplikowane pytania dotyczące jego źródeł, przejawów i długotrwałych skutków. Czy emocjonalne oddziaływanie na wyborców zastępuje racjonalne podejście? Jakie jest miejsce poprawności politycznej w tej dynamice? Jakie mogą być społeczne konsekwencje tej fali populizmu? 

Emocje czy Racjonalność? Dylemat Polskiego Elektoratu

Polska scena polityczna zawsze była pełna namiętności i emocji. Wybory często wydają się kierować sercem, nie rozumem. Wydaje się, że zarówno emocje, jak i racjonalność odgrywają swoje role, prowadząc do zaskakujących i czasem sprzecznych preferencji  wyborców, których zachowania są często nieprzewidywalne i zaskakujące.

„Tutaj my raczej głosujemy emocjami, niż bym powiedziała, racjonalnością, więc wielokrotnie te programy zupełnie nie mają się nijak do tego, jakie się pojawiają odczucia i potrafią ludzie głosować na partie tak naprawdę programowo sobie sprzeczne, ale z różnych przyczyn chwytające za serce.”
– Barbara Brodzińska-Mirowska

Populizm vs. Poprawność Polityczna

Z jednej strony mamy populistyczne podejście, które wydaje się stawiać na emocje i prostotę komunikacji. Z drugiej strony, poprawność polityczna, często kojarzona z elitami, dąży do korekty myślenia ludzi w oparciu o naukową wiedzę i zasady moralne. Niektórzy twierdzą, że takie podejście może prowadzić do dławienia pewnych opinii, które w końcu wybuchają ze zdwojoną siłą.

„Niechęć do poprawności politycznej wśród orientacji populistycznych można tłumaczyć tym, że poprawność, czym jest poprawność polityczna? Jest moim zdaniem konieczną korektą takiego popularnego myślenia.”
– Andrzej Rychard 

» Więcej na ten temat »


Społeczne Konsekwencje Populizmu

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest pytanie, jakie są społeczne konsekwencje rosnącej fali populizmu w Polsce. Polska demokracja stoi przed wyjątkowym wyzwaniem zrozumienia i zarządzania tym złożonym zjawiskiem. Konsekwencją społeczną może być utrwalenie postaw roszczeniowych. 

„Obawiam się, że populizm może doprowadzić do tego, że będzie jakoś przyhamowany polski rozwój i co więcej, że skutki tego okażą się także bolesne dla tych, którzy początkowo temu populizmowi zawierzyli.”
– Andrzej Rychard

Foto: Rawpixel.com