5750628521_7b8c2f1484_b
Foto: Ralf Lotys

Od Leppera do Kaczyńskiego

Polityczna dynamika każdego kraju jest unikalna, podlegającym ciągłym zmianom procesów, na które wpływają zarówno historyczne dziedzictwo, jak i bieżące wyzwania społeczno-ekonomiczne. Jednym z najbardziej interesujących zjawisk na tej scenie jest ewolucja populizmu – prąd polityczny, który w Polsce niegdyś kojarzony był z postaciami takimi jak Andrzej Lepper, a obecnie skoncentrowany jest wokół partii Prawo i Sprawiedliwość, kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Czy te dwie postaci symbolizują te same polityczne realia, czy też polski populizm przeszedł głęboką transformację?

Za Kulisami Populizmu: Polska Perspektywa

Polski populizm, jak na przestrzeni lat ukształtował się pod batutą tak różnych liderów jak Andrzej Lepper czy Jarosław Kaczyński, jest tematem wzbudzającym wiele zainteresowania. Jednakże, w przeciwieństwie do powszechnych przypuszczeń, dziedzictwo komunistyczne nie odgrywa istotnej roli w kształtowaniu polskiego populizmu. Przemiana oblicza populizmu w naszym kraju jest raczej wynikiem znaczącego rozwoju gospodarczego Polski w ostatnich trzech dekadach.

„Mam wrażenie, że to, co dziś najbardziej zmieniło oblicze populizmu, to możliwości gospodarcze Polski.”
– Antoni Dudek

Populizm, na który nas stać 

Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski doprowadził do istotnego zwiększenia zasobów finansowych państwa. Kwestia, jak te zasoby są rozdzielane, stała się podstawą populizmu w praktyce, a program 500+ partii Prawo i Sprawiedliwość jest tego doskonałym przykładem.

„Polska musiała przejść przez kilka dekad dość szybkiego rozwoju i ograniczania przy tym wydatków na cele społeczne, żeby zgromadzić zasoby, które teraz są właśnie na naszych oczach wydawane.”
– Antoni Dudek

» Więcej na ten temat »


Obiecywać, ale czy dotrzymywać? 

Możemy rozróżnić populizm na poziomie retoryki wyborczej od populizmu na poziomie decyzji politycznych. Ta druga forma jest bardziej znacząca i problematyczna. Populiści mogą realizować obietnice, które z czasem mogą przekroczyć zdolności budżetowe państwa. To jest kwestia odpowiedzialności za sprawowaną władzę, której niektórzy liderzy niestety nie mają.

„Politycy muszą być populistami, kiedy walczą o głosy wyborcze, ale kiedy sprawują władzę i podejmują realne decyzje, już populistami nie muszą być, ale mogą.”
– Antoni Dudek

Realizacja obietnic populizmu przez PiS, takich jak program 500+, wydaje się paradoksalnie stanowić poważne niebezpieczeństwo. Nie tylko dlatego, że niewiadomą jest, jakie długoterminowe konsekwencje będzie to miało dla gospodarki, ale także ze względu na trudności, jakie może to stwarzać dla przyszłych rządów. PiS postawił poprzeczkę wysoko i teraz partie opozycyjne mogą mieć trudności, aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa.

Foto: Dziennik Internetowy lublin.com.pl