_f36692f2-0c41-4a9a-a43b-b5fe42e0dd5b
Foto: Ralf Lotys

Rewolucja w mediach. Czas na reset?

W obliczu nieustannych zmian, jakie zachodzą na scenie medialnej, powraca pytanie o rolę i przyszłość mediów w demokratycznym społeczeństwie. Istotne jest zastanowienie się nad tym, jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć media przed wpływami politycznymi i komercyjnymi, jednocześnie zapewniając im wolność i niezależność, które są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Jak zrobić reset?

Pomysł „resetu” mediów zdaje się być szeroko akceptowany, jednak pojawiają się pytania o to, jak ten reset powinien być przeprowadzony. Istnieje zgoda co do tego, że skupienie się wyłącznie na przeszłości i rozliczaniu tego, co było, nie jest właściwą drogą. Ważne jest raczej spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się nad tym, jak zbudować solidne fundamenty dla dziennikarstwa opartego na uniwersalnych zasadach.

„Co do tego, że reset jest potrzebny, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Być może po prostu zastanawiam się na ile ma sens zastanawianie się w ramach tego resetu nad rozliczaniem tego co było, a nie patrzenie w przyszłość właśnie. ”
– Marek Osiecimski

Fundamenty Dziennikarstwa

Powrót do podstawowych zasad dziennikarstwa wydaje się być kluczowy. Rzetelność, obiektywizm, niezależność – to wartości, które powinny stać na straży mediów. Wyzwaniem jest stworzenie środowiska, w którym dziennikarze będą mogli te zasady realizować bez obaw o presję polityczną czy ekonomiczną.

„Uświadomienie sobie, że tak naprawdę dziennikarz, żeby wykonywać swoją pracę porządnie, rzetelnie, musi pamiętać o dosłownie kilku podstawowych, prostych zasadach.”
– Marek Osiecimski


» Więcej na ten temat »


Demokratyczne Usposobienie

Rozwiązanie problemu może leżeć w zmianie podejścia polityków. Politycy o usposobieniu prodemokratycznym, którzy rozumieją znaczenie i rolę mediów w demokracji, mogą być kluczem do zmiany. Istnieje nadzieja, że tacy politycy podejmą działania w kierunku zabezpieczenia mediów przed nieuprawnionymi wpływami i zapewnią im wolność niezbędną do prawidłowego funkcjonowania.

„Ja mam nadzieję, to jest moja nadzieja obywatelska, że w którymś momencie do władzy w Polsce przyjdą politycy o usposobieniu, prodemokratycznym i może, być może jest to ryzykowne stwierdzenie, ale jednak też o pewnym wyższym rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.”
– Marek Osiecimski